Ανακοινώσεις εκπαίδευσης

Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι

Προπαρασκευατικός Κύκλος. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α2 Παιχνίδι - Τραγούδι.

Τόπος διεξαγωγής: Προσκοπικό Κέντρο "Γέρακας" Ξάνθη

Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 18 Μαρτίου 2017. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  20

Αρχηγός Ενότητας:  Στόϊκος Σωτήρης   

Δικαίωμα συμμετοχής

Α1. Προσκοπισμός

Κύκλος Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α1 Προσκοπισμός.

Τόπος διεξαγωγής: Προσκοπικό Κέντρο "Γέρακας".

Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 18/03/2017 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 07/03/2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  25

Αρχηγός Ενότητας:  Μεγγίδης Διαλεκτός- Δημήτριος  

Δικαίωμα συμμετοχής

Α4. Προσκοπική Τεχνική

Προπαρασκευαστική Εκπαίδευση. Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 Προσκοπική Τεχνική .

Τόπος διεξαγωγής : Λευκή Καβάλας.

Ημέρα διεξαγωγής : Σάββατο 29 έως Κυριακή 30 Απριλίου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων :  20

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Ενότητας : Στόϊκος Σωτήρης 

Κόστος Εκπαίδευσης : € 20,00 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Α4. Προσκοπική Τεχνική

Προπαρασκευαστική Εκπαίδευση. Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 Προσκοπική Τεχνική .

Τόπος διεξαγωγής : Γεράνεια Όρη.

Ημέρα διεξαγωγής : Σάββατο 4 έως Κυριακή 5 Μαρτίου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 20/02/2017

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων :  20

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Ενότητας : Κατωπόδης ΜΙχάλης 

Κόστος Εκπαίδευσης : € 20,00 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Ε8. Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Κ.Ο.Δ.Ε)

Ε8. Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Κ.Ο.Δ.Ε)

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 από 11.30 έως 13.30

Τόπος Διεξαγωγής :  Κτήριο Κεντρική ΔΙοικησης Σ.Ε.Π. (4ος όροφος αίθουσα 4η)  

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Βεργίτσης Κωνσταντίνος 

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων : Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017.

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία- Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία

Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία- Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία

Εγεχειρίδιο

Ημερομηνίες Διεξάγωγής : Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Μοντιάνο Αλέξανδρος 

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων : Τετάρτη  15 Φεβρουαρίου 2017

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ε6. Ασφάλεια Μελών, Μέσων  Δράσεων και Υγιεινή Χώρων  (eLearning)

Ε6. Ασφάλεια Μελών, Μέσων  Δράσεων και Υγιεινή Χώρων  (eLearning)

Hημέρες διεξαγωγής ερωτηματολογίου από Δευτέρα, 06/03/2017 έως Κυριακή, 19/03/2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 28/02/2017

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Χριστοφοράτος Κωνσταντίνος 

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ε5. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ε5. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ομαδική Εργασία- Λήψη αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις)

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 από 10.00 έως 14.00

Τόπος Διεξαγωγής :  Κτήριο Κεντρικής Διοικησης Σ.Ε.Π. 

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Ανδρεάδης Νίκος - Γαλανοπούλου Όλγα

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων : Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017.

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος - Μεθοδολογία Κλάδων, ειδικοτήτων  

Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος - Μεθοδολογία Κλάδων, ειδικοτήτων  

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 από 16.00 έως 18.00

Τόπος Διεξαγωγής :  Κτήτριο Κεντρικής Διοίκησης 4ος Όροφος από 16.00 έως 18.00 

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Νικογιάννης Στέλιος - Όλγα Γαλανοπούλου 

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων : Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου 

Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου 

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 από 16.00 έως 20.00

Τόπος Διεξαγωγής :  1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων  Παγκρατίου 

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος - Μπιρλιράκη Βάσια  

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων : Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ