Ανακοινώσεις εκπαίδευσης

34η Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης 

Τόπος διεξαγωγής:,1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αργοστολίου, από 09.00 έως 17.00.

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 24/01/2017

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  32

Αρχηγός Σχολής: Δημήτριος Κούτσιας

Κόστος Εκπαίδευσης : €5,00

Α1. Προσκοπισμός

Κύκλος Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α1 Προσκοπισμός.

Τόπος διεξαγωγής: 2ο Σύστημα Προσκόπων Καλλιθέας (Σαπφούς 21, Καλλιθέα κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό του Ταύρου).

Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 25/1/2017 από 19.00 έως 21.00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 23/01/2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  25

Αρχηγός Ενότητας:  Μιχάλης Κωστάκος 

Δικαίωμα συμμετοχής

Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι

Κύκλος Προπαρασκευστικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α2 Παιχνίδι  - Τραγούδι .

Τόπος διεξαγωγής: Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου (πλησίον γηπέδου Tae Kwon Do).

Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 28/1/2017 από 10.00 έως 18.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 26/1/2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  25

Αρχηγός Ενότητας:  Μιχάλης Κωστάκος

Δικαίωμα συμμετοχής

Α4. Προσκοπική Τεχνική

Προπαρασκευαστική Εκπαίδευση. Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 Προσκοπική Τεχνική .

Τόπος διεξαγωγής : Ρόδος.

Ημέρα διεξαγωγής : Σάββατο 4 έως Κυριακή 5 Μαρτίου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 16/02/2017

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων :  20

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Ενότητας : Δημήτριος Σαλιάρης 

Κόστος Εκπαίδευσης : € 20,00 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι

Προπαρασκευατικός Κύκλος. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α2 Παιχνίδι - Τραγούδι.

Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο Π.Ε. Δωδεκανήσου 

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017,  από 10.00 έως 19.00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  20

Αρχηγός Ενότητας:  Εύα Σακκή    

Δικαίωμα συμμετοχής

Α1. Προσκοπισμός

Προπαρασκευατικός Κύκλος. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α1 Προσκοπισμός.

Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο Π.Ε. Δωδεκανήσου 

Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, από 19.00 έως 21.00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  20

Αρχηγός Ενότητας: Κυριάκος Μητρόπουλος 

Δικαίωμα συμμετοχής

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Τοπος : Κρήτη 

Hημέρες διεξαγωγής ενότητας : Σάββατο,  2/04/2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 23/3/2017

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Χαρατσάρης Κωνσταντίνος

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

39η Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων

Τόπος διεξαγωγής: Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ.

Ημέρα διεξαγωγής: Παρασκευή 5 Μαΐου  έως  Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 20  Απριλίου 2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  32

Αρχηγός Σχολής: Αντώνης Ευαγγέλου  

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Τοπος : Κτήριο Περφεριακής Εφορείας Θεσσαλονίκης  από 12.00 - 14.00. 

Hημέρες διεξαγωγής ενότητας : Κυριακή,  9/04/2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη,  30/03/2017

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Λούλουδας Ηλίας 

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Ζ3 Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης. 

Τοπος : Κτήριο Κεντρική Διοικησης Σ.Ε.Π.   από 18.00 - 20.00 (4ος Όροφος)

Hημέρες διεξαγωγής ενότητας : Σάββατο,  29/04/2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 18/04/2017

Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Ενότητας : Γιάννης Σπύρου 

Κόστος συμμετοχής : 0,00

Δικαίωμα συμμετοχής

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ