Εκπαίδευση

Για την υποστήριξη των ενηλίκων στον Προσκοπισμό, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε οι ενήλικοι, να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέες ικανότητες.

Η Δομή του Συστήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Ενήλικων Στελεχών του Σ.Ε.Π.

Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Ενηλίκων Στελεχών του ΣΕΠ και όλες τις προσθήκες ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει με Εγκυκλίους και Βασικές Εγκυκλίους. Δείτε επίσης άλλες βασικές εγκυκλίους και οδηγίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης τη δομή της εκπαίδευσης και τους Εκπαιδευτές του ΣΕΠ.

Τέλος, για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της εκπαίδευσης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βρείτε εδώ με ποιό τρόπο.

 

Ευέλικτη Εκπαίδευση 

BHMA BHMA Ποιος Κάνει Τι

Έντυπο Ευέλικτης Εκπαίδευσης

Πίνακας με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες (Matrix)

Συνοπτικός Οδηγός Εργασιών 

Αναλυτικές Οδηγίες για Αρχηγούς Συστήματος / Εφόρους

 

Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης    

Για όλους τους Βαθμοφόρους με εντολή διοίκησης πρέπει να υπάρχει στο νέο μηχανογραφικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης, καταχωρημένο το Προσωπικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης.  Στο Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης του κάθε Βαθμοφόρου εμφανίζονται οι Εκπαιδευτικές Ενότητες που έχει επιλέξει να παρακολουθήσει για να βοηθηθεί στην άσκηση των καθηκόντων του.

Οι Αρχηγοί Συστήματος και οι Έφοροι Εκπαίδευσης καταχωρούν Προσωπικά Εκπαιδευτικά Πλάνα ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο παρακάτω οδηγό

Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης Οδηγός Χρήσης Προγράμματος

 

Οδηγίες Χρήσης Προγραμμάτων Ευέλικτης Εκπαίδευσης   

Είναι ένας χρήσιμος οδηγός για τους Εκπαιδευόμενους, Αρχηγούς Συστήματος, Εφόρους Εκπαίδευσης που δείχνει με εικόνες τον τρόπο χρήσης των προγραμμάτων της Ευέλικτης Εκπαίδευσης.

Διαβάστε Περισσότερα ...

 

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ψηφιακής Εκπαίδευσης eMathaino portal

Βίντεο οδηγίες για τον εκπαιδευόμενο 

Βίντεο οδηγίες για τον εκπαιδευτή  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ