Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σ.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε τακτικά μέλη και τέσσερα αναπληρωματικά, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Πρόεδρος

Χρήστος Μ. Λυγερός 

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Κ. Κασμίρογλου

 

Αντιπρόεδρος

Ξενοφών Σπιταδάκης

 

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Χαλιάσος

 

Γενικός Έφορος

Θεόδωρος Κεφαλάς

 

Οικονομικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Βεργίτσης

 

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας

Νικόλαος Καραΐσκος

 

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων

Άγγελος Καραμάνης

 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Μαριάνα Φράγκου

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Μητρομάρας

Αναπλ. Γενικός Έφορος

Δημήτριος Μανίκης

 

Μέλος

Ισίδωρος Κανέτης

 

Μέλος

Νικόλαος Μάστορας – Γκουλέμας

 

Μέλος

Στέφανος Χατζηιωάννου

Μέλος

Ηλίας Λαδάς 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ