Μια βάρκα φάρμακα για τους Πρόσφυγες

Η Εφορεία Κοινωνικής Συνεργασίας και Αλληλεγγύης του Σ.Ε.Π. διοργανώνει την 1η Πανελλήνα Δράση Προσφοράς και Ευαισθητοποίησης, το Σαββατοκύριακο 13-14 Απριλίου 2013, σε κεντρικά σημεία πόλεων σε όλη την Ελλάδα.

Πανελλήνια συλλογή φαρμάκων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες!

Inventory Tags: 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ