Πανελλήνια συλλογή φαρμάκων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ